KADERİNİZ İÇİN DEĞİŞİM

TDP KADIN KOLLARI

GENEL BAŞKANI

Önem verdiğiniz konularda Kader Yeğit’in nerede durduğunu keşfedin!
Biyografisini ve siyasi manifestosunu okuyun!

Bize Katılın

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözünü ilke edinerek; Türk kadınını sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta layık olduğu yere taşımak istiyorum.

Türkiye Değişim Partisi

Kader Yeğit

24.10.1973 Yılında İstanbul’da doğan Kader Yeğit İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Tekirdağ Çorlu Meslek Yüksek Okulu, Aile Ekonomisi ve Beslenme bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1996 yılında Çingillioğlu Holding’te başladı. 1998-2001 yıllarında Metropol Yazılım ve Dağıtım A.Ş.’de Yönetici olarak görev yaptı. 2001 yılından 2015 yılına kadar Gimelsan Tic. San.’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Başkanlığını icra etti. 2015 yılında kızını götürebileceği ritmik cimnastik kulübü olmadığı için Beylikdüzü'nde Yıldızlar Cimnastik Spor Kulübü Derneğini kurdu. Arev Vakfı ve Spor Kulübü Derneği Yönetim kurulu üyeliği, Fly Sports Academy Kulüp Başkanlığı, Beylikdüzü Genç İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı, Rotary Kulübü Spor Dönem Başkanlığı, Modern Spor Kulüp başkanlığı, Beylikdüzü Girişimci İş Kadınları Platformu, Film-San Vakfı, Çağdaş ve Çalışkan Kadınlar Derneği üyeliği, Kızılay üyesi, iş kadını Kader Yeğit Modern Adventure Park işletmeciliğini yürütmektedir. Toplum yararına olan STK'larda gönüllü olarak hizmet eden Kader Yeğit, siyasi hayatına 2021 yılında Türkiye Değişim Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı olarak başlamış ve halen devam ettirmektedir.

Bizimle İletişimde Kalın

Amblemin Öyküsü

Türkiye Değişim Partisi’nin amblemi, Avrupa kıtasındaki Trakya ile Asya kıtasındaki Anadolu’yu simgeleyen “iki kalp” ve iki kıtayı birleştiren “bir yıldız” dan oluşmaktadır.

Yıllardır “Sevgi Kazanacak” düşüncesi ve inancı ile filizlenen… Büyüyen hareketimiz halkımızda karşılık bulmuş, Trakya’nın Edirne’sinden, Anadolu’nun Hakkari’sine kadar tüm Türkiye’yi kucaklayarak Türkiye’nin partisi olmuştur.

“Sevgi Kazanacak” diye yola çıkan ve büyüyen hareketimiz bugün yoluna “Değişim Yürek ister” diyerek devam etmektedir.

Dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin temel ihtiyacı, huzurdur.

Amblemimiz, Türkiye Değişim Partisi iktidarında Türkiye’de kutuplaşmaların, kavgaların, ülkenin önünü tıkayan kısır çekişmelerin olmayacağının müjdecisidir.

Öne Çıkan Bilgiler

Misyonumuz

Kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek.
Kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermesini sağlamak.
Kadın girişimcilerin çalışma yaşamındaki statülerini yükseltmek.
Kadınların sosyal sorumluluk bilincini arttırmak.
Kadınların kendi aralarındaki iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile faaliyetlerde bulunmak.
İstihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak.
Kadınlar arasında ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı kurmak.
Ülkemizde kadın konusunda duyarlılık yaratmak.
Kadınların sosyal yaşamdaki ve ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmek.
Kadınların faaliyetleri sırasında karşılaştıkları güçlüklerin aşılması konusunda gerekli desteği vermek.
Kadın sorunlarına duyarlı kişiler arasında dayanışmayı arttırmak
Ülke çapında veya uluslararası alanda projeler yapmak, yürütmek, proje yapan kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ya da bu projelerde yer almak.
Kadınların siyasi ve politik hayatta eşit oranda yer almalarını sağlamak.

Vatanımız İçin Değişim

Vizyonumuz

Kadınların sosyal ve kültürel alanda daha etkin ve katılımcı olmasını sağlamak.
Çeşitli eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek.
Toplumda kadınların konumunu ve önemini vurgulamak ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak kültürel, bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmak.
Şiddete ve fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar için, yasal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak.
Kadınların ekonomik üretkenliğinin ve iş gücüne katılımının arttırılması için resmi kuruluşlar ile birlikte çalışmak.
Kadınların fırsatlardan eşit olarak yararlanması amacı ile eğitimler ve projeler oluşturmak ve bu projelerin yaşama geçirilmesi için maddi ve manevi destek sağlamak.
Kadınların girişimcilik bilincini ülke genelinde yaygınlaştırmak, bu yönde projeler hazırlamak.

Vatanımız İçin Değişim

Kadın ve Çevre

“Kadın” ve “Çevre” konularının yan yana getirilmesi, önemli bir birlikteliği doğurmuştur. Kadınların, çevreyi “yaşanabilir” ve “sürdürülebilir” kılması açısından rollerinin farkında olmaları durumunda, bu birlikteliğin daha da cazip hale geleceği açıktır. Diğer taraftan, çevrenin bozulmasından ve olumsuz çevre koşullarından en çok etkilenenler de kadınlar olmaktadır. Bu sonuçlar göstermektedir ki, gerek çevreci gerekse toplumsal cinsiyetçi bir yaklaşımla hareket edildiğinde, çevreden etkilenen ve çevreyi koruma sorumluluğu olan kadınların önemi bir kat daha artmaktadır. Kadınlar doğurmak, beslemek, büyütmek ve üretmek işlevleri dolayısıyla doğa ile etkileşim
içerisindedirler. Bu nedenle, benzer işlevleri olan doğaya karşı her zaman kendilerini daha yakın hissetmişlerdir. Dilimize yerleşmiş olan “Tabiat Ana” ifadesi, kadın ve doğa/çevre arası etkileşimi çok güzel biçimde ortaya koymaktadır.

Kentsel ve kırsal bölgelerde meydana gelen çevresel tahribatın, başta kız çocukları olmak üzere kadınların sağlığını ve yaşam kalitesini daha fazla etkilediği bilinmektedir. Kadınlar doğurganlıklarından dolayı, çevre kirliliğinden hem kendilerinin duyarlılıkları hem de gelecek nesilleri etkilemesi açısından daha fazla risk altındadırlar.Odun-kömür dumanla-rı ile tezek-gübre gazları, kadınların solunum ve görme fonksiyonları üzerinde olumsuz etkide bulunabilmekte ya da yemek pişirirken soludukları havadaki kanserojen ve benzipiren maddelerin etkisi, aşırı sigara içmeye eş değer olabilmektedir. Ancak kadınları etkileyebilecek çevre sorunlarını, sadece kadınların geleneksel rolleri göz önüne alınarak belirlemeye gitmek, eksik bir değerlendirme olacaktır. Tehlikeli atıkların havaya, suya ve toprağa verilmesi sonucunda besin zincirine
zararlı maddelerin girmesi, GDO’lu ürünlerin kullanılması veya soluduğumuz havanın bozulması sonucu oluşan sağlık sorunları üzerinde durulması gerekmektedir.
Değişim Kadınları olarak, bunun yanı sıra, afet öncesi hazırlık ve afet kriz yönetiminde kadınların yeterince rol almaması, kadınlar ve çocuklar için farklı ihtiyaçların göz ardı edilmesi, yaşamsal mekânların doğrum planlanmasından uzak olması, kentsel mekânların planlanmasından uygulanmasına kadar her aşmada kadınların söz sahibi olmaması göz önüne alınarak bu konulara ilişkin çözüm önerileri, eğitimler ve projeler düzenleyerek katkı sunmak.

Bizimle İletişimde Kalın

Ekibimiz

Sanat ve Kültür

City’nin kültür endüstrisi, yenilikçiliği ve deneyselliği, girişimci enerjisi ve risk almasıyla ünlüdür. Yaptığımız müziklerin, kitapların ve filmlerin dünyanın her yerinde neden beğenildiğini ve neden en çok ziyaret edilen şehirlerden biri olduğunu açıklayan budur.

Konut

Sosyal mesele, bu bir ev ya da başka bir tür mesken olsun, toplum üyelerinin yaşayacakları bir eve sahip olmalarını sağlamaktır. Birçok hükümetin, bazen konut bakanlığı veya dairesi olarak da adlandırılan bir veya daha fazla konut yetkilisi vardır.

Kadın ve Çevre

“Kadın” ve “Çevre” konularının yan yana getirilmesi, önemli bir birlikteliği doğurmuştur. Kadınların, çevreyi “yaşanabilir” ve “sürdürülebilir” kılması açısından rollerinin farkında olmaları durumunda, bu birlikteliğin daha da cazip hale geleceği açıktır.

Çevre

İnsanın kentsel ortamlar gibi manzaraları temelden dönüştürdüğü bu tür alanlarda, doğal çevre büyük ölçüde basitleştirilmiş bir insan ortamına dönüştürülür. Bina yapmak gibi daha az aşırı görünen eylemler bile doğal çevreyi değiştirir.

Eğitim

Eyalet hükümetleri, genel eğitim standartlarını belirler, genellikle standartlaştırılmış testleri devlet okulu sistemlerini zorunlu kılar ve genellikle eyalet kolejleri aracılığıyla denetler. Özel okullar genellikle kendi müfredatlarını ve personel politikalarını belirlemekte özgürdür.

Gönüllülük

Gönüllülük, hizmet verilen kişi veya toplum için olduğu kadar gönüllü için de olumlu faydalar sağlayabilir. Ayrıca istihdam için bağlantılar kurmayı amaçlamaktadır. Birçok gönüllü, tıp veya eğitim gibi çalıştıkları alanlarda özel olarak eğitilmiştir.

Sanat ve Kültür
Konut
Kadın ve Çevre
Çevre
Eğitim
Gönüllülük
Son Haberler & Etkinlikler

Etkinliklerimiz

TDP Genel Sekreteri Mutlu, Diyarbakır’daki terör saldırısını kınadı

MALATYA (AA) – Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Teoman Mutlu, Diyarbakır’da gerçekleştirilen terör saldırısını parti olarak lanetlediklerini söyledi. Mutlu, partisinin Malatya il başkanlığı ziyaret etti, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Diyarbakır’da polislere yönelik saldırıyı kınayan Mutlu, şöyle konuştu: “Gerçekleştirilen terör olayını TDP olarak lanetliyoruz. Yaralanan 9 polisimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Terörün karşısında olmayan hiçbir oluşumu desteklemiyoruz. Terörü…

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Teoman Mutlu, Diyarbakır’da gerçekleştirilen terör saldırısını parti olarak lanetlediklerini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Teoman Mutlu, Diyarbakır‘da gerçekleştirilen terör saldırısını parti olarak lanetlediklerini söyledi. Mutlu, partisinin Malatya il başkanlığı ziyaret etti, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Diyarbakır’da polislere yönelik saldırıyı kınayan Mutlu, şöyle konuştu: “Gerçekleştirilen terör olayını TDP olarak lanetliyoruz. Yaralanan 9 polisimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Terörün karşısında olmayan hiçbir oluşumu desteklemiyoruz. Terörü lanetlemeyen hiçbir kurum, kuruluşla ve hiç kimseyle…

TDP’den Malatya Çıkartması

M.SAİD YALÇIN- MALATYA Geçtiğimiz ay Malatya ziyareti gerçekleştiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den sonra Genel Başkan yardımcılarından Malatya çıkartması gerçekleşiyor. TDP Malatya İl Başkanı Ali Karakuş’un verdiği bilgilere göre, 16.12.2022 (Yarın) Teşkilat Başkanı ve Genel Sekreter Teoman Mutlu, Kadın Politikaları Başkanı Kader Yiğit, Genel Sayman Esra Çiftçi bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Malatya’ya gelecek. Yoğun bir proğram gerçekleştirecek…

TDP Genel Bşk. Yrd. Teoman Mutlu Malatya’ya Geliyor

Geçtiğimiz ay Malatya ziyareti gerçekleştiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den sonra Genel Başkan yardımcılarından Malatya çıkartması gerçekleşiyor. TDP Malatya İl Başkanı Ali Karakuş’un verdiği bilgilere göre, 16.12.2022 (Yarın)  Teşkilat Başkanı ve Genel Sekreter Teoman Mutlu, Kadın Politikaları Başkanı Kader Yiğit, Genel Sayman Esra Çiftçi  bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Malatya’ya gelecek. Yoğun bir proğram gerçekleştirecek olan heyet, 12.45’de…

02 December, 2021

Bize Katılın

Üyelik formunu doldurarak siz de TDP üyesi olun.

Bizimle İletişimde Kalın

İletişim Bilgileri

Telefon Edin

Fikirleriniz Paylaşın

Bizimle İletişimde Kalın

Sosyal Medya

Jeoloji Mühendisliği mesleği yaşam devam ettiği müddetçe geçerliliğini koruyacak en temel meslektir, sürdürülebilirliğin temel şartı da istihdamdır.
#Yuzyila5000JeolojiMüh
@RTErdogan
@M_Sarigul
@iletisim

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına 100 bin Öğretmen ataması yakışır!!!
@RTErdogan
@M_Sarigul
@tcmeb

#SeçimVarMeb100BiniVer

Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki bütün bakanlıklar personel alımlarını açıkladı. Öğretmenler aylardır belirsizlik içinde atama duyurusunu bekliyor.
Talebimiz ADİL bir KONTENJAN DAĞILIMI ile 100 BİN ATAMA duyurusunun ivedilikle açıklanmasıdır
@M_Sarigul
#SeçimVarMeb100BiniVer

Geleceğimizin teminatı olan öğretmenlerimize adil dağılımlı en az 100 bin atama haktır. İvedilikle alım haberi açıklanmalıdır.
@RTErdogan
@M_Sarigul
@TeomanMutlu

#SeçimVarMeb100BiniVer