Eyalet hükümetleri, genel eğitim standartlarını belirler, genellikle standartlaştırılmış testleri devlet okulu sistemlerini zorunlu kılar ve genellikle eyalet kolejleri aracılığıyla denetler. Özel okullar genellikle kendi müfredatlarını ve personel politikalarını belirlemekte özgürdür.